Over de NBIP

De stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers, kortweg NBIP, levert ondersteunende diensten aan internetproviders, daar waar samen doen gewoon slimmer en rendabeler is.

Uitgangspunten

  • Samen bijdragen aan een veilig internet
  • Geen winstoogmerk. Deelnemers krijgen geld terug als de inkomsten hoger uitvallen dan de uitgaven
  • Gebruik maken van elkaars expertise
  • Kennis delen

Profiel

De NBIP is in 2002 opgericht door een groep van 6 internetserviceproviders, in eerste instantie als uitvoeringsinstituut voor tapbevelen zoals vastgelegd in de telecommunicatiewet.

Sindsdien is de organisatie uitgegroeid tot een betrouwbare naam met een groeiend aantal deelnemers voor haar diensten. Naast tapdiensten biedt de NBIP het gerenommeerde NaWas, een van de grootste DDos-bestrijdingssystemen in Europa.

De NBIP hecht veel waarde aan het delen van kennis. Wij voeren onderzoeken uit, sopreken op evenementen, informeren deelnemers regelmatig over nieuwe ontwikkelingen en organiseren bijeenkomsten waar deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen.

Daarnaast is de NBIP gesprekspartner voor de overheid over de onderwerpen waar zij zich mee bezighoudt.